Vrednost podjetja

Najbolj odmevajo veliki prevzemi podjetij, ki vključujejo nepredstavljive vsote denarja, a v resnici se lastništvo veliko pogosteje prenaša med manjšimi družbami, ki ne dosegajo takšnih vrednosti. Pogosto se prevzemi opravijo kar brez kupnine, srečamo pa se z mnogimi specifičnimi primeri, ki morda niso povsem intuitivni. Dobro je torej vedeti, kaj lahko v takšnih situacijah pričakujemo, še posebej če smo v proces tudi sami vključeni. 

Moramo se torej informirati o vrednosti podjetja, če se pripravljamo na prodajo ali nakup oziroma prevzem. Najboljša opcija je profesionalna ocena vrednosti podjetja, ki jo opravi zunanji strokovnjak. Sami seveda težko opravimo takšno oceno, poleg tega tako pridobljena številka ne bo posebej verodostojna in potencialnim kupcem ne bo nič povedala. Profesionalna ocena vrednosti podjetja pa je lahko podlaga za sklenitev pogodbe, tako da se splača poiskati takšno storitev pri strokovnjakih, ki to nudijo. Pripravljeni pa moramo biti na to, da tovrstna ocena vzame v zakup številne detajle, ki vplivajo na oceno. Vrednost podjetja je namreč odvisna od mnogih dejavnikov, ne samo od samih prihodkov in odhodkov oziroma kapitala. Ravno zato so prevzemi podjetij pogosto komplicirani, vsote denarja pa nepredvidljive – vedno upoštevamo dolgoročni potencial podjetja, ne le trenutnega poslovanja, pri tem pa moramo predvideti mnoge malenkosti, ki lahko na dolgi rok vplivajo na poslovanje podjetja.

Prav to je razlog, zakaj je strokovna ocena vrednosti podjetja bistveno bolj verodostojna. Strokovnjaki predstavijo celovito poročilo o stanju in poslovanju podjetja, pa tudi projekcijo poslovanja v prihodnosti. Le na podlagi teh informacij so lahko prevzemi podjetij izpeljani v obojestransko zadovoljstvo, saj vsaka stran ve, kaj lahko pričakuje. Prav tako se s strokovno oceno lažje uskladimo glede končne kupnine, ki je pogosto predmet spora. V končni fazi pa se uspešnost prevzema pokaže šele skozi leta poslovanja, v tem času pa pridejo seveda do izraza tudi mnogi drugi vplivi, ki s prevzemom nimajo veliko opraviti.

Urednistvo

Next Post

Postopki pridobitve pravic intelektualne lastnine

Sat Nov 2 , 2019
Najbolj odmevajo veliki <a href="http://p-s.si/storitve/transakcije-s-podjetji/poprevzemne-aktivnosti/">prevzemi podjetij</a> , ki vključujejo nepredstavljive vsote denarja, a v resnici se lastništvo veliko pogosteje prenaša med manjšimi družbami, ki ne dosegajo takšnih vrednosti. Pogosto se prevzemi opravijo kar brez kupnine, srečamo pa se z mnogimi specifičnimi primeri, ki morda niso povsem intuitivni. Dobro je torej vedeti, kaj lahko [...]
Postopki pridobitve pravic intelektualne lastnine